top of page

Medewerkers en privésituaties

 

Werknemers / Privésituaties 

 

Heeft uw werkgever te weinig aandacht voor uw psychosociale arbeidsbelasting? Hebt u last van een onveilige werkplek of ervaart u ongewenste omgangsvormen van collega’s en/of leidinggevenden en kunt u met deze problemen bij niemand terecht?

De externe vertrouwenspersoon is er speciaal voor om in dergelijke gevallen een luisterend oor te bieden.

 

Hebt u zorgen in de privésfeer en staan die u in het dagelijks leven in de weg? Kunt u er niet over praten en/of bent u misschien bang voor het verstoren van de relatie?

Ook dan kan het bevrijdend zijn om er eens met een onafhankelijk vertrouwenspersoon over te praten. Samen brengen we uw situatie in kaart en onderzoeken we hoe die heeft kunnen ontstaan. Ik wandel een stukje mee op uw levenspad om samen met u de ontstane situatie te ontrafelen. Ik zie het als mijn taak om u niet alleen een luisterend oor te bieden, maar ook om u een spiegel voor te houden. Deze manier van werken zal u het inzicht geven hoe u in beweging kunt komen waardoor u de regie weer in eigen hand kunt nemen. 

 

Daarnaast kan er behalve voor problemen waarvoor mensen in eerste instantie contact zochten, behoefte zijn aan het bespreken van andere (relationele) aangelegenheden die zich in het leven aandienen. Dergelijke onderwerpen kunnen in een persoonlijk coaching traject aan bod komen.

 

 Als gecertificeerd vertrouwenspersoon ga ik uiteraard vertrouwelijk om met informatie.

Ik zal geen enkele actie ondernemen zonder dat ik u daar over vooraf heb geïnformeerd

bottom of page