top of page

Vertrouwenspersoon


Uw werknemers komen het best tot hun recht in een omgeving waar een goede sfeer heerst en waar het prettig is om te werken.

Helaas doen zich op de werkvloer soms omstandigheden voor die werknemers uit balans kunnen brengen. Te hoge werkdruk bijvoorbeeld

maar ook ongewenste omgangsvormen zoals pestgedrag of agressie naast voorvallen als discriminatie, (seksuele) intimidatie of geweld. 

 

De Arbowet verlangt van werkgevers dat zij beleid opstellen én uitvoeren, gericht op het beschermen van werknemers tegen te hoge psychosociale arbeidsbelasting. Het inzetten van een onafhankelijke vertrouwenspersoon maakt vaak deel uit van de wijze waarop een bedrijf invulling geeft aan dat beleid. Beschikt uw organisatie niet over een vertrouwenspersoon en hebt u (nog) geen overeenkomst met een dergelijke onafhankelijke professional, maar bent u wel op zoek naar een extern vertrouwenspersoon? Ik ben u graag van dienst.

 

Als vertrouwenspersoon: 

·         fungeer ik als eerste opvang van medewerkers met een hulpvraag;

·         onderzoek ik samen met hem/haar de mogelijkheden voor een oplossing in de onderlinge, informele sfeer;

·         maak ik hem/haar bekend met formele oplossingen, waarbij u kunt denken aan klachtenprocedures;

·         begeleid ik hem/haar tijdens die klachtenprocedures;

·         verwijs ik door naar passende hulpverlenende instanties;

·         verzorg ik voorlichting over hoe om te gaan met ongewenste situaties in de organisatie;

·         adviseer en ondersteun ik organisaties over preventie van ongewenste situaties;

·         verzorg ik de registratie en administratie rondom vertrouwenskwesties.

Als gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit ga ik uiteraard vertrouwelijk om met informatie.
Ik zal geen enkele actie ondernemen zonder dat ik een medewerker daar over vooraf heb geïnformeerd.  

bottom of page